ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​ការ​ក​កើត​ឡើង​នៃ​កង​កម្លាំង​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ថ្ងៃ​១៧​មករា​ឆ្នាំ​១៩៦៨​

សំឡេង ០៨:៥៣
រូបភាព៖ រូបគំនូរមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម និងកងទ័ព
រូបភាព៖ រូបគំនូរមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម និងកងទ័ព @សហការី

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោ​បាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហមត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើងពី​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្លូត ដែល​ជា​ការ​បះបោរ​របស់​កសិករ​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​របស់​សម្តេច សីហនុ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៦៧។ ថ្ងៃនេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​និយាយ​បក​ស្រាយ​ពី​ការ​កកើត​ឡើង​នៃ​កង​កម្លាំង​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ខែ​មករា​ឆ្នាំ​១៩៦៨។