​ព្រះ​រាជ​ដំណើរ​របស់ សម្តេច សីហនុ ពី​ប៉េកាំង​មក​កាន់​“តំបន់រំដោះ”​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៣​

សំឡេង ១១:១៣
ប៉ុល ពត (ជួរមុខ ទីពីរ រាប់ពីខាងស្តាំ) ឈរនៅមិនឆ្ងាយពីសម្តេច សីហនុ តែ កាលណោះ សម្តេច សីហនុ ទ្រង់មិនស្គាល់ថា ជាអ្នកណាទេ។
ប៉ុល ពត (ជួរមុខ ទីពីរ រាប់ពីខាងស្តាំ) ឈរនៅមិនឆ្ងាយពីសម្តេច សីហនុ តែ កាលណោះ សម្តេច សីហនុ ទ្រង់មិនស្គាល់ថា ជាអ្នកណាទេ។ @RFI

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​​ពន្យល់​ពី​មូលហេតុ​ផ្សេងៗ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​សម្ព័ន្ធភាព​ដ៏​យូរ​លង់​រវាង​ពួក​កុម្មុយនីស្ត​វៀតណាម​និង​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម​ផ្តើម​ដើរ​ដល់​ទី​បញ្ចប់ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៣។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​ពី​ព្រះ​រាជ​ដំណើរ​របស់ សម្តេច សីហនុ ពី​ប៉េកាំង​មក​កាន់“តំបន់​រំដោះ” ពោល​គឺ​តំបន់​ដែល​កាន់កាប់​ដោយ​ខ្មែរ​ក្រហម​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៣។ គឺ​ជា​ព្រះ​រាជ​ដំណើរ​ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ ចិន និង​វៀតណាម​ខាង​ជើង។