ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​រដ្ឋ​ប្រហារ​ទម្លាក់​សម្តេច​សីហនុ ជា​ភ័ព្វ​សំណាង​សម្រាប់​បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើងពី​ការ​កកើត​ឡើង​នៃ​កងទ័ព​ខ្មែរ​ក្រហម ។ ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​និយាយ​បក​ស្រាយ​ពី មូលហេតុ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ប្រទេស និង​មូលហេតុ​នៅ​ខាង​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​សម្តេច​សីហនុ ក្នុង​នាម​ជា​ព្រះប្រមុខរដ្ឋ​នៃ​កម្ពុជា​អាព្យាក្រឹត ក្តាប់​ស្ថានភាព​ទូទៅ​លែង​ជាប់​នៅ​ចុង​ទសវត្សរ៍​១៩៦០ រហូត​ដល់​ជំរុញ​ឱ្យ​ពួក​ស្តាំ​និយម យោធានិយម និង​អាមេរិក​និយម ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​ទម្លាក់​ព្រះអង្គ​នៅ​ថ្ងៃ​១៨​មីនា​ឆ្នាំ​១៩៧០។ 

លោក លន់ នល់ ឈរជិត ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ
លោក លន់ នល់ ឈរជិត ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ @FB