ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​មុន​ថ្ងៃ១៧ មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ «តំបន់​រំដោះ» ជា​មន្ទី​ពិសោធ​បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម​

សំឡេង ១០:៣៨
លើកទំនប់ជីកប្រឡាយបង្កបង្កើតផល ជាកម្មវិធីបដិវត្តន៍ដែលខ្មែរក្រហមអនុវត្តក្នុងតំបន់រំដោះ តាំងពីមុនចប់សង្គ្រាមម្ល៉េះ។
លើកទំនប់ជីកប្រឡាយបង្កបង្កើតផល ជាកម្មវិធីបដិវត្តន៍ដែលខ្មែរក្រហមអនុវត្តក្នុងតំបន់រំដោះ តាំងពីមុនចប់សង្គ្រាមម្ល៉េះ។ @RFI

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើង​ពី​ព្រះ​រាជ​ដំណើរ​របស់​សម្តេច សីហនុ ពី​ប៉េកាំង​ទៅ​កាន់“តំបន់​រំដោះ” ពោល​គឺ​តំបន់​ដែល​កាន់កាប់​ដោយ​ខ្មែរ​ក្រហម ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៣។ ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​និយាយ​ពន្យល់​ថា តំបន់​រំដោះ​ទាំង​នេះ គឺ​ជា​មន្ទី​ពិសោធ​គំនិត​បដិវត្តន៍​របស់​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧១​ម្ល៉េះ។ គឺ​ជា​ទី​កន្លែង​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​លត់​ដំ​ពួក​ប្រជាជន«រំដោះ​ចាស់» ដើម្បី​ច្បាំង​ឱ្យ​ឈ្នះ​ទាហាន លន់ នល់ និង​ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​ពួក​ប្រជាជន​ថ្មី​ដែល​ក្រោយ​មក​គេ​ហៅ​ថា ពួក​១៧​មេសា បន្ទាប់​ពី​ភ្នំពេញ​ធ្លាក់​នៅ​ថ្ងៃ​១៧​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៥។