ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​អង្គ​ការ​ខ្មែរ​ក្រហម​ដាក់​ទិស​ដៅ​ មួយ​ហិក​តា​ឱ្យ​បាន​ស្រូវ​បី​តោន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើង​ថា ចាប់​ពី​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៦​ទៅ ​សាឡុត ស បាត់ឈ្មោះហើយបែរជាលេច​ឈ្មោះ ប៉ុល ពត​ទៅ​វិញ​ដែល​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា​ប្រជាធិប តេយ្យ។ ថ្ងៃ​នេះហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​និយាយ​បកស្រាយ​ពី​ផែនការ​គ្មាន​ភាព​ប្រាកដ​និយម​របស់​ពួក​មេ​ខ្មែរ​ក្រហម នោះ​គឺ​ការ​ដាក់​ទិស​ឱ្យ​ធ្វើ​ស្រែ មួយ​ហិកតា​ឱ្យ​បាន​ស្រូវ​បី​តោន។ 

ប្រជាជនលើកទំនប់ជីកប្រឡាយ ធ្វើស្រែមួយហិកតាបីតោន តាមការបញ្ជារបស់អង្គការ
ប្រជាជនលើកទំនប់ជីកប្រឡាយ ធ្វើស្រែមួយហិកតាបីតោន តាមការបញ្ជារបស់អង្គការ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត