​ប៉ុល ​ពត ​ចេញ​ពី​ព្រៃ ​ចូល​មក​ដល់​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​២២​មេសា​១៩៧៥​

សំឡេង ០៩:៣៣
«ពីឆ្វេងទៅស្តាំ សាឡុត ស, នួន ជា   អៀង សារី, សុន សេន (ពាក់វ៉ែនតា) »
«ពីឆ្វេងទៅស្តាំ សាឡុត ស, នួន ជា អៀង សារី, សុន សេន (ពាក់វ៉ែនតា) » @RFI

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​និយាយ​រៀប​រាប់ថា ខ្មែរក្រហម ផ្តើម​កាប់​សម្លាប់​ខ្មែរ​ដូច​គ្នា និង​បណ្តេញ​ប្រជាជន​ទាំង​ជាង​២​លាន​នាក់​ចេញ​ពីភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​១៧​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៥។ ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​ពី​ពួក​មេ​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែល​បាន​នាំ​គ្នាចេញពីព្រៃ​ចូល​មកដល់​ភ្នំពេញ​នៅ​ចុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៥ ដើម្បី​រៀប​ចំ​របប​ដឹក​នាំ​ថ្មី។