​ខ្មែរ​ក្រហម​ចង់​វាយ​ក្រសោប​យក​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៣​ម្ល៉េះ​

សំឡេង ០៨:១៣
យោធាខ្មែរក្រហមកំពុងវាយលុកចូលទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ១៩៧៥
យោធាខ្មែរក្រហមកំពុងវាយលុកចូលទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ១៩៧៥ @RFI

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​និយាយ​រៀប​រាប់​ថា ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧១​មក​ម្ល៉េះ តំបន់​រំដោះ​បាន​បណ្តើរៗ​ដោយ​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម​ គឺ​ជា​មន្ទី​ពិសោធ​គំនិត​បដិវត្តន៍​របស់ ​សាឡុត ស។ ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​និយាយ​បក​ស្រាយ​ថា ខ្មែរ​ក្រហម​ចង់​វាយ​ក្រសោប​យក​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​តាំង​ពី​ពាក់​កណ្តាល​ឆ្នាំ​១៩៧៣​ម្ល៉េះ។