ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​ចុង​ឆ្នាំ​១៩៧៥ ​មេ​ខ្មែរ​ក្រហម​ពង្រឹង​អំណាច​កណ្តាល​នៅ​ភ្នំពេញ​ ​តែ​បន្ត​លាក់​មុខ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ ​លើក​ឡើង​ពី​ពួក​មេ​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែល​បាន​នាំ​គ្នាចេញពីព្រៃ​ចូល​មកដល់​ភ្នំពេញ​នៅ​ចុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៥ ដើម្បី​រៀប​ចំ​របប​ដឹក​នាំ​ថ្មី។ថ្ងៃនេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​និយាយ​ពន្យល់​ថា នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​១៩៧៥ មេ​ខ្មែរ​ក្រហម​ពង្រឹង​អំណាច​កណ្តាល បង្រួប​បង្រួម​កង​ទ័ព និង​ពុះ​បែង​ចែក​ឡើង​វិញ​ព្រំ​ដែន​នៃ​ភូមិ​ភាគ​នីមួយៗ​។ 

នៅចុងឆ្នាំ ១៩៧៥ សាឡុត ស ជាអ្នកកាច់ចង្កូតប្រទេស តែនៅបន្តលាក់មុខតទៅទៀត
នៅចុងឆ្នាំ ១៩៧៥ សាឡុត ស ជាអ្នកកាច់ចង្កូតប្រទេស តែនៅបន្តលាក់មុខតទៅទៀត @RFI