ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៣ ខ្មែរ​ក្រហម​និង​វៀតណាម​ខាង​ជើង​ផ្តើម​បែក​បាក់​គ្នា រីឯ​អាមេរិក​ទម្លាក់​គ្រាប់​បែក​លើ​កម្ពុជា​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​ពន្យល់​ថា ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា នៅ​ដើម​ទសវត្សរ៍​១៩៧០​ ពួក​វៀតកុង​ច្បាំង​នឹង​ទាហាន លន់ នល់ ជំនួស​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​លើសមរភូមិ​កម្ពុជា។ ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​ពី​មូលហេតុ​ផ្សេងៗ​ដែល​ធ្វើ​ខ្មែរ​ក្រហមនិង​វៀតណាម​ខាង​ជើងផ្តើមបែកបាក់គ្នា នៅឆ្នាំ១៩៧៣។ 

ទិដ្ឋភាពបន្ទាប់ពីយន្តហោះអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មកលើផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
ទិដ្ឋភាពបន្ទាប់ពីយន្តហោះអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មកលើផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត