ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ខ្មែរ​ក្រហម​ចាប់​ផ្តើម​ខ្លាំង​ ក្រោយ​រដ្ឋ​ប្រហារ​ឆ្នាំ​១៩៧០​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​លើក​ឡើងពីស្ថានភាពខាង​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជានៅចុងទសវត្សរ៍១៩៦៩ដែល ​សម្តេច ​សីហនុ ក្តាប់​លែង​ជាប់ រហូត​ដល់​បណ្តាល​ឱ្យ​ពួក​ស្តាំ​និយម យោធានិយម និង​អាមេរិក​និយម ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​ទម្លាក់​ព្រះអង្គ​នៅ​ថ្ងៃ​១៨​មីនា​ឆ្នាំ​១៩៧០។ នៅថ្ងៃនេះវិញ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​ពី​មូលហេតុ​ផ្សេងៗ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម​រីក​ធំ​ធាត់ ក្រោយ​រដ្ឋប្រហារ​ឆ្នាំ​១៩៧០។ 

សម្ដេច នរោត្តម សីហនុ
សម្ដេច នរោត្តម សីហនុ @សហការី