ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ជប៉ុន ៖ ភូមិសាស្ត្រ ជាកត្តាកំណត់​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ

សំឡេង ០៦:២៤
ផែនទី​ប្រទេស​ជប៉ុន
ផែនទី​ប្រទេស​ជប៉ុន រូបភាព​ឯកសារ

នៅ ​ថ្ងៃនេះ​ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​លម្អិត​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ត​ទៅ​ទៀត។ រហូត​មក​ដល់​សព្វថ្ងៃ សកម្មភាព​របស់​ជប៉ុន​នៅ​ឆាកអន្តរជាតិ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដែល​ជា​ផល​វិបាក​ហូរ​ចេញ​ពី​ភូមិសាស្ត្រ​ពិសេស​នៃ​ប្រទេស​អាស៊ី​មួយ​នេះ។ នៅ​ត្រង់​នេះ គេ​អាច​និយាយ​បាន​ថា ភូមិសាស្ត្រជប៉ុន ជា​កត្តា​សំខាន់មួយ​ដែល​កំណត់​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ប្រទេស​នេះ​និង​ពិភពលោក។សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​តាន់