ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

មេ​សហជីព៖ បុរេ​ប្រទាន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ចំពោះ​កម្មករ​ដែល​ថៅកែ​រត់​ចោល គួរ​តែ​មាន​ជា​រៀង​រហូត

សំឡេង ១០:៤៩
កម្មករកាត់ដេរ
កម្មករកាត់ដេរ @សហការី

មេ​ដឹក​នាំ​សហជីព​កម្មករ​នៅ​កម្ពុជា បាន​សម្តែង​ការ​សាទរ​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​បុរេ​ប្រទាន​ជា​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ​៤.៦​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​ជូន​កម្មករ​ជាង​៤​ពាន់​នាក់ ដែល​ថៅ​កែ​រត់​ចោល។ ជាមួយ​នឹង​ការ​សាទរ ក្រុម​មេ​សហជីព​នៅ​កម្ពុជា ក៏​បាន​ស្នើ​ទៅ​កាន់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ឲ្យ​រក្សា​នូវ​យន្តការ​នេះ​ឲ្យ​មាន​ជា​រៀង​រហូត ដើម្បី​ផ្តល់​ប្រយោជន៏​ដល់​កម្មករ-កម្មការិនី​ខ្មែរ។