ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អ្នក​វិភាគ៖ រដ្ឋាភិបាល​នឹង​មាន​ក្បាល​កាន់​តែ​ធំ​ជាង​ខ្លួន នៅ​ពេល​មន្រ្តី​មូល​ដ្ឋាន​ធ្វើ​ជា​ជំនួយ​ការ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ

សំឡេង ០៩:៤៨
អ្នក​​វិភាគ៖ រដ្ឋាភិបាល​​នឹង​​មាន​​ក្បាល​​កាន់​​តែ​​ធំ​​ជាង​​ខ្លួន នៅ​​ពេល​​មន្រ្តី​​មូល​ដ្ឋាន​​ធ្វើ​​ជា​​ជំនួយ​​ការ​​ក្នុង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ
អ្នក​​វិភាគ៖ រដ្ឋាភិបាល​​នឹង​​មាន​​ក្បាល​​កាន់​​តែ​​ធំ​​ជាង​​ខ្លួន នៅ​​ពេល​​មន្រ្តី​​មូល​ដ្ឋាន​​ធ្វើ​​ជា​​ជំនួយ​​ការ​​ក្នុង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ @HEAM Chetra

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ហ៊ុន សែន តាម​រយៈ​លោក​ស្រីម៉ែន សំអន ឧប​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី បាន​ប្រាប់​ទៅ​កាន់​ប្រធាន​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ត្រូវ​ទទួល​យក​មេ​ឃុំ-ចៅ​សង្កាត់ ជំទប់​ទី ១ ជំទប់​ទី ២ និង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ដែល​មិន​ជាប់​ឈ្មោះ​នៅ​អាណត្តិ​ឆ្នាំ ២០១៧​នេះ ធ្វើ​ជា​ជំនួយ​ការ។ ក្នុង​នោះ​មេ​ឃុំ-ចៅ​សង្កាត់ មាន​ឋានៈ​ស្មើ​អនុ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន ជំទប់​ទី ១ ទី២ ស្មើ​ប្រធាន​ការិយាល័យ និង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​មាន​ឋានៈ​ស្មើ​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​លិខិត​មួយ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៦ កុម្ភៈ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​ពីរ​បី​ថ្ងៃ​ថ្មីៗ​នេះ។ រូប​ភាព​នេះ អ្នក​វិភាគ​បញ្ហា​សង្គម​កម្ពុជា​យល់​ថា នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​មាន​ក្បាល​កាន់​តែ​ធំ​ជាង​ខ្លួន។ ឯ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បក្ស​កាន់​អំណាច​បញ្ជាក់​ថា នេះ គឺ​ជា​គោល​នយោបាយ​របស់​គណបក្ស។