ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ហង្ស ពុទ្ធា៖ ពលរដ្ឋ​ចុច​ទៅ​លេខ​ ១២៨៥ នឹង​ដឹង​ពី​ទី​កន្លែង​និង​របៀប​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​យប់​នេះ​ គឺ​លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គ.ជ.ប។ នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការ​បោះឆ្នោត គ.ជ.ប ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​ទេស​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ ដែល​ចង់​ដឹង​ពី​របៀប​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ និង​ស្វែង​រក​ទី​កន្លែង​ចុះ​ឈ្មោះ​តាម​រយៈ​លេខ​ទូរសព្ទ​១២៨៥។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​ចម្ងល់​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​លោក ហង្ស ពុទ្ធា ថា​ប្រព័ន្ធ​សួរ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​តាម​រយៈ​ខ្សែ​ទូរសព្ទ​នេះ​នឹង​ជំរុញ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្នា។ និង​កាន់​តែ​មាន​តម្លាភាព​ថែម​ទៀត​ផង។

​លោក​ ហង្ស ពុទ្ធា​ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​ហៅ​កាត់​ថា​ គ.ជ.ប។​
​លោក​ ហង្ស ពុទ្ធា​ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​ហៅ​កាត់​ថា​ គ.ជ.ប។​
មើលវគ្គផ្សេងទៀត