ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

វត្តមាន លោក ហ៊ុន សែន ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន​ទទួល​បាន​ផ្លែ​ផ្កា​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​កម្ពុជា?

សំឡេង ១១:១៤
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣១ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣១ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន @Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister

កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​លើក​ទី​៣១ និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពាក់​ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​បាន​បិទ​បញ្ចប់​ហើយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ខែ​វិច្ឆិកា​ ម្សិល​មិញ។ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន ដែល​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​នេះ​ទទួល​បាន​ផ្លែ​ផ្កា​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​កម្ពុជា?