ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​អ្វី​ជា​អត្ថ​ប្រយោជន៍ ​នៅ​ពេល​ដែល​កម្ពុជា​ចូល​ជា​សមាជិក​សង្កេត​ការណ៍​ OIC​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​ឱកាស​នៃ​ការ​ស្រាយ​បួស នៃ​ពិធី​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន របស់​សាសនា​ឥស្លាម កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ជម្រុញ​ឲ្យ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ឥស្លាម​(OIC) ដើម្បី​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សមាជិក​សង្កេត​ការណ៍​នៃ​អង្គការ​មួយ​នេះ​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ ក៏​មាន​ការ​ចោទ​សួរ​ដែរ​ពី​បណ្តា​បញ្ញ​វន្ត​ខ្មែរ​ឥស្លាម ថា​តើ​កម្ពុជា ជា​ពិសេស​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ឥស្លាម នឹង​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ ពី​ការ​ចូល​ជា​សមាជិក​សង្កេត​ការណ៍​នៃ​អង្គការ​OIC​? 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅក្នុងឱកាសនៃការស្រាយបួស នៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាឌន របស់សាសនាឥស្លាម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅក្នុងឱកាសនៃការស្រាយបួស នៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាឌន របស់សាសនាឥស្លាម @SPM page