ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ ៖ ការ​រ៉ាប់រង មិន​មែន​​ជា​ការ​​​យក​ជីវិត​​មក​​ភ្នាល់ទេ តែ​ជា​ការ​រៀប​ចំ​ផែនការជីវិត​ឲ្យ​ល្អ!​

សំឡេង ១១:២៨
លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ ជាប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ ជាប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា @Oudom HENG

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​យប់​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ គឺ​លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ ជា​ប្រធាន​សមាគម​ធានារ៉ាប់រង​កម្ពុជា។ ស្រប​ពេល​នឹង​វិស័យ​ធានារ៉ាប់​រង​កំពុង​តែមាន​សន្ទុះ​កើនឡើង,​ លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ បាន​បញ្ជាក់ថា ការ​រ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ មិនមែន​ជា​ការយកជីវិត​មក​ភ្នាល់ ឬជាការ​ប្រមាថជីវិតនោះទេ តែជាការ​រៀប​ចំ​ផែនការជីវិត​ឲ្យ​ល្អ។ ប្រធាន​សមាគម​ធានារ៉ាប់រង​កម្ពុជា បន្ថែមថា នៅស្រុក​ខ្មែរសព្វ​ថ្ងៃនេះ​ ការធានា​​រ៉ាប់រងអាយុជីវិត ការ​ធានារ៉ាប់រង​​សុខភាព និង​ការធានា​​រ៉ាប់រងយានយន្ត​ ព្រមទាំង​ការ​ធានារ៉ាប់​រង​អគ្គិភ័យ​ កំពុងតែ​ត្រូវ​ប៉ាន់។