ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ប្រើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ខ្មែរ​ដោយ​ជន​បរទេស​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តែ​ជា​បញ្ហា​ចោទ

សំឡេង ០៩:១៣
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ សហការី

ការ​ដែល​ជន​បរទេស​​ប្រើ​ប្រាស់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ខ្មែរ សម្រាប់​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត គឺ​ជា​អនុសាសន៍​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​អនុសាសន៍​ជា​ច្រើន ដែល​គណបក្ស​នយោបាយ​នៅ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល លើក​ឡើង​ដើម្បី​ឲ្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទប់​ស្កាត់។ ប៉ុន្តែ​គជប នៅ​តែ​លើក​ឡើង​ថា ខ្លួន​មិន​មាន​ភារៈ​កិច្ច​ពិនិត្យ​មើល​ថា តើ​អ្នក​នោះ​ជា​ជន​បរទេស​ឬ​យ៉ាងណា​ទេ ពោល​ឲ្យ​តែ​អ្នក​នោះ​មាន​កាន់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ខ្មែរ​គឺ​អាច​បោះ​ឆ្នោត​បាន​ហើយ។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ក៏​មាន​ជំហរ​បែប​នេះ​ដែរ។ ប៉ុន្តែ​គណបក្ស​នៅ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល លើក​ឡើង​ថា នេះ​មក​ពី​គណបក្ស​កាន់​ទទួល​បាន​ផល​ពី​ជន​បរទេស​ទាំង​នោះ។