បទយកការណ៍

បញ្ហា​ជីវភាព​បង្ខំ​ឲ្យ​យុវជន​ខ្លះ​បោះបង់​ការ​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​ទៅ​ធ្វើ​កម្មករ​ចំណាក​ស្រុក

សំឡេង ០៧:៤៣
រូបភាពតំណាង៖ ពលករ​ខ្មែរ​ ដែល​ចំណាក​ស្រុក​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។​
រូបភាពតំណាង៖ ពលករ​ខ្មែរ​ ដែល​ចំណាក​ស្រុក​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។​ @Facebook

មាន​យុវជន​ខ្លះ​បាន​រៀន​ដល់​មហាវិទ្យាល័យ ខ្លះ​ចប់​មធ្យម​សិក្សា បាន​នាំ​គ្នា​ឈប់​រៀន ហើយ​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេសគេ ពិសេស​នៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង។ អ្នក​ជំនាញ ខាង​សង្គម មើល​ឃើញ​ថា​ចលនា​បែប​នេះ​ អាច​ជួយ​ដល់​ជីវភាព​យុវជន​ឲ្យ​ប្រសើរ​បាន​មួយ​គ្រាៗ តែ​មិន​ចំណេញ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​វែង​ទេ។ មិ​នចំណេញ​សម្រាប់​យុវជន​ខ្លួន​ឯង​ផង ខាត​ដល់​ប្រទេស​ជាតិ​ទៀត។