ការ​ប្រើប្រាស់​​គ្រឿង​​ស្រវឹង​ ពេល​​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ កើន​ឡើង ​ពិសេស​​យុវវ័យ​

សំឡេង ០៩:០៣
ការ​ប្រើប្រាស់​​គ្រឿង​​ស្រវឹង​ ពេល​​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ កើន​ឡើង ​ពិសេស​​យុវវ័យ​
ការ​ប្រើប្រាស់​​គ្រឿង​​ស្រវឹង​ ពេល​​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ កើន​ឡើង ​ពិសេស​​យុវវ័យ​ ©វណ្ណារ៉ា/RFI

ក្នុង​ពិធី​ជួបជុំ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ពិសេស​យុវជន​ភាគច្រើន បានទទួល​ទាន​គ្រឿង​ស្រវឹង ច្រើនជាង​នាំគ្នា លេងល្បែង​ប្រជាប្រិយ។ ក្រុម​អ្នកធ្វើការ​ខាង​សុខភាព និង​សង្គម បានបង្ហាញ​ការព្រួយបារម្ភ ខណៈដែល​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ពិសេស​យុវវ័យ មិន​ថា​ស្រី ឬ​ប្រុស​ទេ បាន​កើនឡើង ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ស្រវឹង ពិសេស​នៅពេល​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ។ ជា​វិធានការ​ទប់ស្កាត់ និង​កាត់បន្ថយ​ការទទួល​ទាន​គ្រឿង​ស្រវឹង គឺ​ត្រូវ​មានច្បាប់​គ្រប់គ្រង​គ្រឿង​ស្រវឹង។