ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

បណ្ឌិត​ គីម ហ៊ាង​៖​ «​ភ្នាក់ងារ​វាយ​តម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា ​នឹង​ដណ្តើម​ការងារ​ធំ​ៗ​ពី​បរទេស​មកវិញ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​សាលា​បណ្តុះបណ្តាល​ត្រឹមត្រូវ​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ ​និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ ​បាន​សហការ​គ្នាជាមួយ​សកល​វិទ្យាល័យ​សេដ្ឋកិច្ច ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ​ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផង​នោះ ​បាន​ប្រកាស​បើក​សាលា​បង្រៀន​លើ​វិស័យ​ដីធ្លី​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា​។ ​ លោក​បណ្ឌិត គីម ហ៊ាង​ ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​និង​ភ្នាក់ងារ​អចលន​វត្ថុ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ថា​ ការ​បង្កើត​ជា​សាលា​ដីធ្លី​នេះ​ឡើង ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​​​សម្រាប់​កម្ពុជា ​ពោល​គឺ​ជួយ​ឲ្យ​ធនធាន​មនុស្ស​​ខ្មែរ ​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ​គម្រោង​វិនិយោគ​ដី​ធ្លី​ធំ​ៗ ​ដែល​បច្ចុប្បន្ន ​ទីផ្សារ​នេះ​ ​ភាគ​ច្រើន​បរទេស​​ជា​​អ្នក​​គ្រប់គ្រង​​។

លោក គីម ហ៊ាង ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា
លោក គីម ហ៊ាង ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា RFI