លោក​ អាត់​ ធន់​៖ ​វត្ត​មាន​របស់​លោក​ស្រី​ រ៉ូណា ​ស្មីត​ ​ក្នុង​ទិ​វា​ពលកម្ម​អន្តរ​ជាតិ​បង្ហាញ​ពី​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​លើ​ការ​ងារ​នៅ​កម្ពុជា​

សំឡេង ០៩:៣៥
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា។
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា។ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រ​ចាំថ្ងៃ​​របស់​​វិទ្យុ​​បារាំង​​អន្តរ​ជាតិ​​RFI​នៅ​រាត្រី​នេះ ​គឺ​លោក ​អាត់ ​ធន់ ​ប្រធាន​​សហ​ភាព​​ការ​ងារ​​កម្ពុជា​។ ​សហជីព​មួយ​នេះ​បាន​រំឭក​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរ​ជាតិ​១​ឧសភា​នៅ​ជិត​​វត្ត​ភ្នំ​ដោយ​​មាន​​អ្នក​​ចូលរួម​ប្រ​មា​ណ​២០០០​នាក់​ ខណៈ​មេដឹក​នាំ​សហ​ជីព​ផ្សេង​ទៀត​​បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​​នៅ​ទី​លាន​​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​។​