ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកស្រី​ ឆាយ ​ស៊ីវ​លីន​៖ ​ ​ការ​ថយ​ចុះ​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរណ៍​មក​កម្ពុជា​ដោយ​សារ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ជា​មួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​​ប្រចាំ​​ថ្ងៃ​​របស់​​វិទ្យុ​បារាំង​​អន្តរ​​ជាតិ​​នៅ​​ថ្ងៃ​នេះ គឺ លោក​ស្រី ឆាយ ស៊ីវលីន ប្រធាន​សមាគម​ទីភ្នាក់​ងារ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​​។ ​ឆ្លើយ​​នឹង​​សំនួរ​​របស់​​វិទ្យុ​​បារាំង​​អន្តរ​ជាតិ​ ចំពោះ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​មក​កម្ពុជា​ថយ​ចុះ​៧,៣​%​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៥​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ​លោក​ស្រី ​ឆាយ ​ស៊ីវលីន ​ថា​​មាន​កត្តា​ច្រើន​​យ៉ាង​ ប៉ុន្តែ​​​ការ​​តម្លើង​​ថ្លៃ​​សំបុត្រ​​ចូល​​ទស្សនា​អង្គរ​វត្ត​ និង​​ការ​​Promotion​ ប្រកួត​​ប្រជែង​​តម្លៃ​​ទាប​​របស់​​ប្រទេស​ជិត​ខាង​គឺជាមូល​ហេតុ​ចំ​បង​។

លោក​ស្រី ឆាយ ស៊ីវលីន ប្រធាន​សមាគម​ទីភ្នាក់​ងារ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា
លោក​ស្រី ឆាយ ស៊ីវលីន ប្រធាន​សមាគម​ទីភ្នាក់​ងារ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត