លោក​ ងួន ឡាយ​៖​«​កម្ពុជា​នឹង​មាន​ទីផ្សារ​ម្រេច​ទូលំ​ទូលាយ ​ប្រសិន​បើ​នាំ​គ្នា​ពង្រឹង​គុណភាព​»

សំឡេង ១១:២៨
លោក ងួន ឡាយ ប្រធានសមាគមម្រេចកំពត
លោក ងួន ឡាយ ប្រធានសមាគមម្រេចកំពត rfi

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ​បាន​បង្កើត​សហព័ន្ធ​មួយ ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​«​សហព័ន្ធ​ម្រេច ​និង​គ្រឿងទេស​កម្ពុជា​» ​ដើម្បី​ជួយ​លើក​កំពស់​ទីផ្សារ ​និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ផលិតផល​ម្រេច​កម្ពុជា​។ ​លោក ​ងួន ឡាយ ​ប្រធាន​សមាគម​ម្រេច​កំពត ​បាន​ថ្លែង​ថា ​លោក​មាន​សង្ឃឹម​ពី​ការ​ប្រសើរ​ឡើង​តិចតួច ​បន្ទាប់​ពី​ការ​បង្កើត​សហព័ន្ធ​ម្រេច ​និង​គ្រឿង​ទេស​កម្ពុជា ​ប្រសិន​បើ​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ក្លែង​បន្លំ​ម្រេច​នាំ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ​នៅ​តែ​កើត​មាន​ដូច​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។