ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ទឹម ម៉ាឡៃ៖ គួរ​អប់រំ​ពលរដ្ឋ​ពី​ការ​​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធឺណិតត្រឹម​ត្រូវ ជា​ជាង​ប្រើ​វិធានការគ្រប់​គ្រង​

សំឡេង ១១:២៥
លោក ទឹម ​ ម៉ាឡៃ ​ប្រធាន​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​
លោក ទឹម ​ ម៉ាឡៃ ​ប្រធាន​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​នា​រាត្រី​នេះ​គឺ​លោក ទឹម ម៉ាឡៃ ប្រធាន​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា​។ បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា គឺ​ជា​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ ដែលធ្វើ​ការ​លើ​បញ្ហា​យុវជន និង​សិទ្ធិ​នៃ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​។ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​​ប្រកាស​អន្ដរក្រសួង​ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត លោក ទឹម ម៉ាឡៃ យល់​ឃើញ​ថា វា​ជា​ការចាត់​វិធានការ​ជ្រុល​។ ជាជាង​ប្រើ​វិធានការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ដាក់​ទោសទណ្ឌ ប្រធានបណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា យល់​ថា រដ្ឋាភិបាល​គួរ​តែ​​​អប់រំ​ពលរដ្ឋ​​​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​វិញ​ទើប​ប្រសើរ​​។