លោកជា ផល្លា​រិ​ន​៖ ​ការ​អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម​​កម្ពុជា​​ផ្តល់​ឱកាស​​ដល់​​គ្រឹះស្ថាន​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

សំឡេង ១១:១៤
លោក​ជា ផល្លារិន អគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ«អម្រឹត»
លោក​ជា ផល្លារិន អគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ«អម្រឹត» RFI/ សហការី

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​គឺ​លោកជា ផល្លា​រិ​ន ដែលជា​អគ្គនាយក​នៃ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ«អ​ម្រឹត»។ លោកជា ផល្លា​រិ​ន អះអាងថា ក្នុង​រយៈពេល១០ឆ្នាំ​ទៀត សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​រីកចម្រើន ហើយ​ការបង្កើត​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​នៅក្នុង​ប្រទេស​នេះ នឹង​ផ្តល់ឱកាស​កាន់តែ​ច្រើនឡើង​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ការអះអាង​ដូច្នេះ​របស់លោកជា ផល្លា​រិ​ន នៅថ្ងៃនេះ គឺ​បន្ទាប់ពី«អ​ម្រឹ​ត»បាន​ក្លាយជា​សមាជិក​ពេញលេញ​នៃ​បណ្ដាញ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​អា​វ៉ង់​គ្រុប ( ADVANS GROUP) កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ។