ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ជាវ ប៊ុន​រិ​ទ្ធ​៖ ​កម្មករ​និយោជិត​​កម្ពុ​ជា​មាន​​របប​​ធានា​​សន្តិសុខ​​សង្គម​​តាម​ច្បាប់​

សំឡេង ១២:៥៥
លោក ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ ពេលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយ ប.ស.ស.។
លោក ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ ពេលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយ ប.ស.ស.។ ©ប.ស.ស.

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ​គឺ​លោក ជាវ ប៊ុន​រិ​ទ្ធ ដែលជា​អ្នកនាំពាក្យ​ឱ្យ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ហៅ​កាត់​ថា ប.ស.ស.។ ដោយ​លើកឡើង​អំពី​លទ្ធផល​ការងារ​របស់​ស្ថាប័ន​ប.ស.ស.ចាប់តាំងពី​ពេល​បង្កើតឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៧មក លោក ជាវ ប៊ុន​រិ​ទ្ធ អះអាងថា កម្មករ​និង​យោ​ជិត​កម្ពុ​ជាមាន​របប​ធានា​សន្តិសុខ​សង្គម​តាមច្បាប់។ ច្បាប់​ដែល​តម្រូវឱ្យ​និយោជក​ឬ​ម្ចាស់​សហគ្រាស​នៅ​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​បង់​វិភាគទាន​ផ្នែក​ហានិភ័យ​ឱ្យ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ដើម្បី​ធានា​អាយុជីវិត​នៃ​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ការឱ្យ​ខ្លួន។