លោក​សេង ទៀក​៖​ការ​អនុវត្ត​​ច្បាប់​ គឺជា​​កត្តា​​ចម្បង​​ដែល​​ជំរុញ​​ឲ្យ​​ចំនួន​​សត្វ​​ផ្សោត​​មាន​ការ​​កើនឡើង​

សំឡេង ១០:៥៩
លោកសេង ទៀក ប្រធានអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ (WWF)
លោកសេង ទៀក ប្រធានអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ (WWF) @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​សេង ទៀក ប្រធាន​អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​សម្រាប់​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ (WWF)។ ឆ្លើយតប​នឹង​សំណួរ​របស់​វណ្ណ សុគន្ធា លោក​សេង ទៀក បាន​អះអាងថា មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​សត្វ​ផ្សោត​មាន​ចំនួន​កើនឡើង​រហូតដល់​ប្រមាណ៩២ក្បាល​នាពេលនេះ គឺ​ដោយសារតែ​មានការ​មាន​អនុវត្ត​ច្បាប់​បាន​តឹងរ៉ឹង​ចំពោះ​ការធ្វើ​ឲ្យ​អន្តរាយ​ដល់​សត្វ​ផ្សោត។