លោក ឈិត សំអាត៖ ខ្លា​ធំ លែង​មាន​វត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៧

សំឡេង ០៩:០៨
លោក ឈិត សំអាត នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ WWF
លោក ឈិត សំអាត នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ WWF លោក ឈិត សំអាត

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះគឺ​លោក ឈិត សំអាត នាយក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៃ​អង្គការ WWF។ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ អង្គការ WWF បាន​ថ្លែង​ការណ៍​អបអរ​សាទរ​ចំពោះ​ការ​អនុម័ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល លើ​ផែនការ​សកម្មភាព​អភិរក្ស​ខ្លា​ធំ​នៅ​កម្ពុជា។ បើ​តាម​លោក ឈិត សំអាត ផែនការ​នេះ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ ក្នុង​ការ​ស្ដារ​ឡើង​វិញ ចំនួន​ខ្លា​ធំ​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​កម្ពុជា។ ខ្លា​ធំ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​នៅ​កម្ពុជា តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៧​មក​ម្ល៉េះ។