ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

អ្នកស្រី​ យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ​៖​«​កម្មការិនី​កាត់ដេរ​ប្រឈមនឹង​ការ​បង្ខំ​ឲ្យ​ធ្វើការ​តាម​ចំនួន​កំណត់​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ស្ថានភាព​ការងារ​កម្មការិនី​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​វាយនភ័ណ្ឌ​កាត់ដេរ ​និង​ដេរ​ស្បែកជើង ​ត្រូវ​បាន​មើលឃើញ​ថា ​មាន​ការ​ប្រឈម ​ដោយសារ​តែ​មាន​ការ​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើការងារ​ទៅតាម​ការ​កំណត់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​។ ​កិច្ច​សន្យា​ការងារ​ខ្លី ​និង​មន្ត្រី​ឈរ​នៅ​ពី​ក្រោយ​ខ្នង​ក្រុមហ៊ុន ​ក៏ជា​ឧបសគ្គ​នៃ​ជម្លោះ ​ដែល​ពិបាក​ដោះស្រាយ​។ ​អ្នកស្រី ​យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ ​ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​កម្ពុជា ​លើក​ឡើង​ថា ​កម្មការិនី​ រងនូវ​ការ​ស្តី​បន្ទោស ​ការ​ប្រមាថ​មើលងាយ ​និង​ការ​បណ្តេញ​ចេញ ​ប្រសិនបើ​ធ្វើការ​មិន​គ្រប់​តាម​ចំនួន ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​។

អ្នកស្រី យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា
អ្នកស្រី យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា fb
មើលវគ្គផ្សេងទៀត