ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ច័ន្ទ សុផល៖ កសិផល​មួយ​ចំនួន​ធំ​អាច​នឹង​ជួប​បញ្ហា​តម្លៃ ខណៈ​តម្លៃ​ស្រូវ​នឹង​ងើប​ឡើង​វិញ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រទី​១៤ កក្កដានេះគឺ​លោក ​ច័ន្ទ​ សុផល​ អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ឯក​រាជ្យ និង​ជានាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​គោល​នយោបាយ។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំនួរ​របស់ សឿង ភារៈ លោក​ ច័ន្ទ សុផល បាន​កត់​សម្គាល់​​ថា កសិផល​របស់​ប្រជាកសិករ​មួយ​ចំនួន​ធំ​អាច​នឹង​ជួប​បញ្ហា​ពិបាក ប៉ុន្តែ​តម្លៃ​ស្រូវ​អាច​ងើប​ឡើង​វិញ។ លោក​បន្ត​ថា​ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​កសិផល​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្លាក់​ថ្លៃ នោះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ធ្ងន់​ធ្ងរ ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ព្រោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​របរ​កសិកម្ម ហើយ​ខ្ចី​លុយ​ពី​ធនាគារ​ធ្វើ​ដើម។

លោក ច័ន្ទ សុផល អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ឯករាជ្យ និង​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​គោល​នយោបាយ។
លោក ច័ន្ទ សុផល អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ឯករាជ្យ និង​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​គោល​នយោបាយ។
មើលវគ្គផ្សេងទៀត