ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

បណ្ឌិត​ជា មុនីឫទ្ធី៖លំហូរ​ជន​ជាតិ​ចិន​មក​កាន់​កម្ពុជា​ផ្តល់​ផល​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ជាង​ផល​ប៉ះ​ពាល់

សំឡេង ១១:៣៩
លោក​បណ្ឌិត​ជា មុនីឫទ្ធី ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​វឌ្ឍនភាព​កម្ពុជា-ចិន
លោក​បណ្ឌិត​ជា មុនីឫទ្ធី ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​វឌ្ឍនភាព​កម្ពុជា-ចិន @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​បណ្ឌិត​ជា មុនីឫទ្ធី ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​វឌ្ឍនភាព​កម្ពុជា-ចិន។ ជុំវិញ​លំហូរ​ប្រជាជន​ចិន​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចេះ​តែ​មាន​ភាព​ច្រើន​ឡើងៗ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ លោក​បណ្ឌិត​ជា មុនីឫទ្ធី បាន​លើក​ឡើង​ថា មិន​ជា​បញ្ហា​អ្វី​ទេ។ លោក​ថា លំហូរ​ប្រជាជន​ចិន​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​គឺ​នាំ​មក​នូវ​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​កម្ពុជា ច្រើន​ជាង​បង្ក​ផល​ប៉ះ​ពាល់។