លោក ជិន ម៉ាលីន៖ ​បើ​សិន​មន្ត្រី១១៨​នាក់​បន្ត​សកម្មភាព​នយោបាយ​នឹង​ប្រឈម​បទ​ល្មើស​ថ្មី

សំឡេង ១១:៥២
រូបថតៈ លោក ជិន ម៉ាលីន ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ផ្សាយ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៧
រូបថតៈ លោក ជិន ម៉ាលីន ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ផ្សាយ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៧ @kimhong

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​យប់​នេះ​គឺ លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នកនាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌។ លោកជិន ម៉ាលីន ពន្យល់​ពី​ការ​អនុវត្ត​សាល​ដីកា​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ និង​ការ​ផ្អាក​សកម្មភាព​នយោបាយ​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ចំនួន​១១៨​នាក់។ លោក ជិន ម៉ាលីន បាន​សង្កត់​ធ្ងន់ថា​ ក្នុង​ករណី​មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​មិនគោរព​ទៅ​តាម​សាល​ដីកា​តុលាការ​កំពូល​ទេ ពួក​គេ​នឹង​ប្រឈម​បទ​ល្មើស​ថ្មី។លោក ជិន ម៉ាលីន បន្ថែមថា មន្ត្រី​សង្គ្រោះជាតិ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ចំណោម​១១៨​នាក់​អាចធ្វើ​ដំណើរ​ចេញ​ចូល​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ដូច​ពលរដ្ឋ​ដទៃ​ ប៉ុន្តែ​សិទ្ធិ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវបាន​ដក​ហូត។