ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធិ៖ ការ​ចុះ​បញ្ជី​ជា​សមាជិក​បសស នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​និយោជិត​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន

សំឡេង ១១:២៣
​លោក ជាវ ប៊ុន​រិទ្ធិ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ហៅ​កាត់​ថា បសស
​លោក ជាវ ប៊ុន​រិទ្ធិ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ហៅ​កាត់​ថា បសស @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក ជាវ ប៊ុន​រិទ្ធិ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ហៅ​កាត់​ថា បសស។ ក្នុង​បទ​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​វិទ្យុ​បារាំង នៅ​ថ្ងៃ​នេះ លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធិ បាន​បង្ហាញ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន ដែល​និយោជក ម្ចាស់​សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​អស់ ត្រូវ​តែ​ទៅ​ចុះ​បញ្ជី​ជា​សមាជិក​បសស ដើម្បី​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​និយោជិត។