ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ស្រី ជូ ប៊ុនអេង៖ ករណី​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​កិច្ច​សហការ​ជាមួយ​ប្រទេស​ដទៃ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ឆ្នាំ​២០១៨ របស់​កម្ពុជា ត្រូវ​បាន​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ កម្រិត​ទី​២ ដែល​មាន​ន័យ​ថា រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ពុំ​ទាន់​លុប​បំបាត់​ទាំង​ស្រុង​នូវ​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស ​នៅ​ឡើយ​ទេ បើ​ទោះ​បី​ជា​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា ​ប្រទេស​នេះ​បាន​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បី​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់។ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មិថុនា​។ សម្រាប់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​មិន​បដិសេធ​នឹង​របាយការណ៍​នេះ​ទេ ប៉ុន្តែ​បាន​អះអាង​ពី​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​លុប​បំបាត់​បញ្ហា​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​នេះ។

លោកស្រី ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
លោកស្រី ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
មើលវគ្គផ្សេងទៀត