ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក អ៊ា ចរិយា៖ គំរូ​មិន​អនុវត្ត​ច្បាប់​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​យក​គំរូ​តាម

សំឡេង ១២:០០
លោក អ៊ា ចរិយា នាយក​វិទ្យា​ស្ថាន​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​
លោក អ៊ា ចរិយា នាយក​វិទ្យា​ស្ថាន​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​យប់​នេះ​គឺ លោក អ៊ា ចរិយា នាយក​វិទ្យាស្ថាន​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ។ លោក អ៊ា ចរិយា គាំទ្រ​វិធានការណ៍​រឹត​បណ្តឹង​ច្បាប់​របស់​អាជ្ញាធរ​ជុំវិញ​ការ​ពង្រឹង​លើ​ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព ព្រោះ​ចំណុច​នេះ​កាត់​បន្ថយ​បាន​ខ្ពស់​អំពី​ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍។ គាំទ្រ​បែប​នេះ​មែន​ពិត ប៉ុន្តែ​លោក​បារម្ភ​ពី​ប្រសិទ្ធិភាព​អនុវត្ត​បាន​តែ​មួយ​ឆាវ។ចំណែក​ទាក់​ទង​ឥរិយាបថ អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​មិន​គោរព​ច្បាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ការ​ជិះ​បញ្ជ្រាស​ផ្លូវ​គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ពលរដ្ឋ មើល​ឃើញ​គំរូ​មិន​ល្អ​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​មួយ​ចំនួន​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គាត់​អនុវត្ត​តាម។