ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​អេង ឆៃអ៊ាង៖ សង្រ្គោះ​ជាតិ​នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គេ​រំលាយ​បក្ស​ដោយ​សារ​តែ​រឿង​ស្លាក​គណបក្ស​នោះ​ទេ

សំឡេង ១២:៥២
លោក អេង ឆៃអ៊ាង អនុប្រធាន​​គណបក្ស​​សង្រ្គោះ​​ជាតិ
លោក អេង ឆៃអ៊ាង អនុប្រធាន​​គណបក្ស​​សង្រ្គោះ​​ជាតិ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​យប់​នេះ គឺ​លោក​អេង ឆៃអ៊ាង អនុប្រធាន​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ។ លោក​អេង ឆៃអ៊ាង អះអាង​ថា គេ​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​លោក​សម រង្ស៊ី នឹង​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​បាន ប៉ុន្តែ​គេ​មិន​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង លោក​សម រង្ស៊ី នឹង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បាន​ទេ ព្រោះ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គេ​មាន​បណ្តាញ​សង្គម។ អនុប្រធាន​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​បន្ថែម​ថា គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គេ​រំលាយ​គណបក្ស​ដោយ​សារ​តែ​រឿង​ស្លាក​គណបក្ស​នោះ​ទេ។