ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកហុក ម៉េងហ៊ន៖ «វេទិកា​កសិករ​ទាំង​៧​លើក ពិត​ជា​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​សម្រាប់​កសិករ»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

វេទិកា​កសិករ​លើក​ទី​៧ ដែល​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​វេទិកា​នៃ​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​កម្ពុជា បាន​បញ្ចប់​ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ បន្ទាប់​ពី​កសិករ​មក​ពី​២៥​ខេត្ត-រាជធានី បាន​ជជែក​គ្នាយ៉ាង​ផុល​ផុស​ទៅ​លើ​ប្រធាន​បទ«លើក​កំពស់​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ពហុភាគី ដើម្បី​ឲ្យ​កសិករ​ទទួល​បាន ទឹក ទុន និង​ទី​ផ្សារ​កសិធុរកិច្ច»។ លោក ហុក ម៉េងហ៊ន ប្រធាន​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំ វេទិកា កសិករ​ថ្នាក់​ជាតិ​លើក​ទី​៧ បាន​ថ្លែង​ថា​វេទិកា​កសិករ​លើក​ទី​៧​នេះ មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ប្រឈម​របស់​កសិករ និង​ជា​ការ​ផ្ញើសារ​ជូន​ទៅ​ដល់​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​ពី​កង្វល់​របស់​កសិករ។

លោក ហុក ម៉េងហ៊ន ប្រធាន​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំ វេទិកា កសិករ​ថ្នាក់​ជាតិ​លើក​ទី​៧
លោក ហុក ម៉េងហ៊ន ប្រធាន​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំ វេទិកា កសិករ​ថ្នាក់​ជាតិ​លើក​ទី​៧ @សហការី