ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក អៀង សុធារ៉ា៖ អារ៉ាខាវ៉ា នឹង​ក្លាយ​ជា​លំនៅដ្ឋាន​សហគមន៍​មួយ ប្រកប​ដោយ​សុដមរមនា។

សំឡេង ១២:០៩
លោក អៀង សុធារ៉ា ជា​សហស្ថាបនិក​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Arakawa
លោក អៀង សុធារ៉ា ជា​សហស្ថាបនិក​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Arakawa @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ លោក អៀង សុធារ៉ា ជា​សហស្ថាបនិក​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Arakawa។​ ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​មួយ​នេះ បាន​សម្រេច បោះ​ទុន​វិនិយោគ​ទឹក​ប្រាក់​ជាង ៧០ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សាង​សង់​លំនៅឋាន បែប​ខុនដូ ដែល​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា។ លោក អៀង សុធារ៉ា​លើក​ឡើង លំនៅឋាន​អារ៉ាខាវ៉ា នឹង​ក្លាយ​ជា​លំនៅដ្ឋាន​សហគមន៍​មួយ ប្រកប​ដោយ​សុខុដមរមនា។