ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​កាំង ម៉ូនីកា៖ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៨ នឹង​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ

សំឡេង ១២:២១
លោក​កាំង ម៉ូនីកា អគ្គលេខាធិការ​​រង​​នៃ​​សមាគម​​រោងចក្រ​​កាត់​ដេរ​​នៅ​​កម្ពុជា​​(GMAC)
លោក​កាំង ម៉ូនីកា អគ្គលេខាធិការ​​រង​​នៃ​​សមាគម​​រោងចក្រ​​កាត់​ដេរ​​នៅ​​កម្ពុជា​​(GMAC) @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​សីហា​នេះ​ គឺ​លោក​កាំង ម៉ូនីកា អគ្គលេខាធិការ​រង​នៃ​សមាគម​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​(GMAC)។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​លោក​កាំង ម៉ូនីកា​ថា ចង់​ឬ​មិន​ចង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៨​នឹង​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ។ ចំពោះ​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​នេះ​ដែរ លោក​បញ្ជាក់​ថា​សមាគម​រោងចក្រ​បាន​ជួប​ជជែក​គ្នា​ហើយ ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​មាន​តួ​លេខ​ប្រាក់​ឈ្នួល​នៅ​ឡើយ​ទេ។