ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក គុជ លី៖ ការ​បង្កើត​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែ​មួយ​មក​ពី​ការ​ឈឺ​ចាប់​នៃ​ការ​សម្លាប់​លោក កែម ឡី និង​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧​នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ អាណត្តិ​ទី​៦​នេះ ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ បាន​អញ្ជើញ​ លោក គុជ លី អនុប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែ​មួយ មក​ពន្យល់​អំពី​គោល​នយោបាយ​របស់​គណបក្ស​នេះ។ លោក គុជ លី បាន​អះអាង​ថា ការ​បង្កើត​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែ​មួយ​មក​ពី​ការ​ឈឺ​ចាប់​នៃ​ការ​សម្លាប់​លោក កែម ឡី និង​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ។ ប៉ុន្តែ​គណបក្ស​ថ្មី​នេះ​មិន​មាន​លទ្ធភាព​ដាក់​បេក្ខជន​បាន​គ្រប់​មណ្ឌល​នោះ​ទេ។

លោក គុជ លី អនុប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែ​មួយ
លោក គុជ លី អនុប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែ​មួយ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត