ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក លី សែ ៖«ការ​លក់​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ទូ​ទាត់ Credit Card មាន​តម្លា​ភាព​និង​គណនេយ្យ​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ»

សំឡេង ១១:០៣
លោក លី សែ នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ
លោក លី សែ នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ @សហការី

ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស ប្រមាណ​ជា​១៣​ភាគ​រយ បាន​ទិញ​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​តាម​ប្រព័ន្ធ Credit Card ចាប់​តាំង​ពី​មាន​ការ​ដាក់​សេវា​នេះ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​កាល​ពី​ដើម​ខែ​សីហា​កន្លង​ទៅ។ លោក លី សែ នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះ​ស្ថាន​អង្គរ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​លក់​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​តាម​រយៈ​សេវា​ថ្មី​នេះ បង្កើត​ភាព​ងាយ​ស្រួល​និង​មាន​ការ​គាំទ្រ​ជា​ទូ​ទៅ​ពី​សំណាក់​ទេសចរ គ្រាន់​តែ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​មាន​កំរិត​នៅ​ឡើយ។ ដោយ​ឡែក​ការ​លក់​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​នេះ នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដែរ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ ហើយ​ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​ដំណើរ​ការ​ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៨​ត​ទៅ។