លោក​ស្រី​មួរ សុខហួរ៖ការ​រំលាយ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ គឺ​ជួយ​ឲ្យ​លោក​ហ៊ុន សែន​អាច​បន្ត​កាន់​អំណាច​ត​ទៅ​ទៀត

សំឡេង ១១:៥៤
លោកស្រី មូរ សុខហួរ ​អនុប្រធានគណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ។
លោកស្រី មូរ សុខហួរ ​អនុប្រធានគណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ។ @RFI

 នៅ​រាត្រី​នេះ វណ្ណ សុគន្ធា អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​យើង​បាន​ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​ស្រី​មួរ សុខហួរ អនុប្រធាន​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ជុំវិញ​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ។ ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​នេះ លោក​ស្រី​មួរ សុខហួរ បាន​គូស​បញ្ជាក់​ថា ការ​រំលាយ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ គឺ​តុលាការ​កំពុង​ជួយ​ឲ្យ​លោក​ហ៊ុន សែន​អាច​បន្ត​កាន់​អំណាច​ត​ទៅ​ទៀត។