ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក នួន សុខាវី៖ គណបក្ស​របស់​លោក​ចង់​អប់រំ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ឲ្យ​ក្លាយ​ជាជនជាតិ​អច្ឆរិយ

សំឡេង ១១:៥៥
លោក នួន សុខាវី ប្រធាន​គណបក្ស​ពន្លឺ​ថ្មី
លោក នួន សុខាវី ប្រធាន​គណបក្ស​ពន្លឺ​ថ្មី @RFI

នៅក្នុងអំឡុង​ពេល​នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ អាណត្តិ​ទី​៦​នេះ ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ បាន​ផ្តល់​ឱកាស​ស្មើៗ​គ្នា​ ដល់គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំង​២០ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​គោល​នយោបាយ​របស់​ខ្លួន។ សម្រាប់​ថ្ងៃទី៦នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោស​នា​នេះ​ វិទ្យុយើង បាន​អញ្ជើញ លោក នួន សុខាវី ប្រធាន​គណបក្ស​ពន្លឺ​ថ្មី មក​ពន្យល់​លោក​អ្នក​ស្ដាប់​អំពី​គោល​នយោបាយ​របស់​គណបក្ស​នេះ។ លោក នួន សុខាវី លើក​ឡើង​ថា គណបក្ស​របស់​លោក​ចង់​អប់រំ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ជន​ជាតិ​អច្ឆរិយ និង​រៀប​ចំសាសនា​ឡើង​វិញ​។