លោក អ៊ូច ឡេង៖ សុំ​ឲ្យ​អាមេរិក​លុប​ចោល​បំណុល ដែល​កម្ពុជា​ជំពាក់ ដើម្បី​បន្ថយ​កម្តៅ​នយោបាយ

សំឡេង ១១:១១
​លោក អ៊ូច ឡេង ជា​ប្រធាន​អង្គការ​កិច្ចការ​ពិសេស​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា
​លោក អ៊ូច ឡេង ជា​ប្រធាន​អង្គការ​កិច្ចការ​ពិសេស​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា @សហការី

ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​យប់​នេះ​គឺ​លោក អ៊ូច ឡេង ជា​ប្រធាន​អង្គការ​កិច្ចការ​ពិសេស​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា។ កាល​ពី​ដើម​ខែ​វិច្ឆិកា​កន្លង​ទៅ​នេះ លោក​បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ពិភព​លោក​មួយ​ទៀត​ពី​សកម្មភាព​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា ដែល​កំពុង​បាត់​បង់។ ក្នុង​ឱកាស​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​នោះ សកម្មជន​ការពារ​បរិស្ថាន​រូប​នេះ បាន​ថ្លែង​សារ​សុំ​ឲ្យ​អាមេរិក​លុប​ចោល​បំណុល ដែល​កម្ពុជា​ជំពាក់ ដើម្បី​បន្ថយ​កម្តៅ​នយោបាយ។ លោក​អ៊ូច ឡេង ក៏​បាន​សុំ​ឲ្យ​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​នៅ​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ការ​រក​ស៊ី​ឈើ​ជាមួយ​វៀតណាម។ លោក​បន្ថែម​ថា​បើ​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​បន្ត​រក​ស៊ី​ឈើ​ជាមួយ​វៀតណាម មាន​ន័យ​ថា​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​ចូល​រួម​បំផ្លាញ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​របស់​កម្ពុជា​ដែរ។