ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​អ៊ុត ឈន៖ លុះ​ត្រា​តែ​មាន​អ្នក​ស្នើ​តាម​លក្ខខណ្ឌ ទើប​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​បក​ស្រាយ​ច្បាប់

សំឡេង ១០:៤៣
លោកអ៊ុត ឈន អ្នក​នាំ​ពាក្យ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
លោកអ៊ុត ឈន អ្នក​នាំ​ពាក្យ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ​គឺ​លោក​អ៊ុត ឈន អ្នក​នាំ​ពាក្យ និង​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​លោក​លើក​ឡើង​ថា ទោះ​បី​មាន​តួ​នាទី​បក​ស្រាយ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬ​ច្បាប់​ក៏​ដោយ លុះ​ត្រា​តែ​មាន​ការ​ស្នើ​ត្រឹម​ត្រូវ ទើប​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​បក​ស្រាយ​បាន មិន​មែន​ចេះ​តែ​បក​ស្រាយ​ច្បាប់​តាម​ការ​នឹក​ឃើញ​នោះ​ទេ។ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ចំនួន​៨​ដង លោក​អ៊ុត ឈន បញ្ជាក់​ថា​វិសោធនកម្ម​៨​ដង វា​មិន​ច្រើន​ពេក​ទេ សម្រាប់​កម្ពុជា។