លោក ព្រាប កុល៖ ​អំពើ​ពុក​រលួយ​​ថ្នាក់ក្រោម​​ធ្លាក់​ចុះយ៉ាង​គំហុក តែ​​ពុក​​រលួយ​​កម្រិត​​ធំៗ ​នៅតែ​​​ក្រាស់​​ឃ្មឹក​ដដែល!

សំឡេង ២២:៥៥
លោក ព្រាប កុល ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
លោក ព្រាប កុល ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា @Oudom HENG

នៅថ្ងៃ​នេះ ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា រក​ឃើញ​ថា អំពើ​ពុករលួយ​កម្រិត​តូចៗ​ មាន​ការ​ថយ​ចុះ​យ៉ាង​គំហុក ក្នុង​រយៈពេល​កំណែទម្រង់​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។​ ក៏ប៉ុន្តែ​អំពើ​ពុក​រលួយ​ខ្នាត​ធំ​ៗ នៅតែ​មាន​កម្រិត​ក្រាស់​ឃ្មឹក​នៅឡើយ។ ការ​បញ្ជាក់​ដូច្នេះ គឺ​បន្ទាប់ពី​សិក្សា​សាកសួរ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ជាង​១ពាន់​នាក់ នៅ​តាម​តំបន់​ផ្សេងៗទូទាំង​ប្រទេសខ្មែរ​។​ ដូច្នេះ​ វិទ្យុ​បារាំង​បាន​អញ្ជើញ​លោក ព្រាប កុល ជា​នាយកប្រតិបត្តិ​នៃ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​យប់​នេះ​។