ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ស្រី ពោធិតី សាវត្ថី៖ គណបក្ស ធម្មាធិបតេយ្យ​ឈ្នះ នឹង​មាន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​អ្នក​អត់​ការងារ​ធ្វើ

សំឡេង ១១:៣៨
លោក​ស្រី ពោធិតី សាវត្ថី ប្រធានគណបក្ស ធម្មាធិបតេយ្យ
លោក​ស្រី ពោធិតី សាវត្ថី ប្រធានគណបក្ស ធម្មាធិបតេយ្យ @RFI

គណបក្ស ធម្មា​ធិបតេយ្យ​ដែល​មាន​លេខ​រៀង​ទី​១៦ ក្នុង​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៅ​អាណត្តិ​នេះ គឺ​ជា​គណបក្ស​មួយ​ដែល​ខក​ខាន​ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​ចំនួន​២០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ បន្ទាប់​ពី​បាន​ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​ម្តង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៨ តែ​មិន​បាន​សន្លឹក​ឆ្នោត​សូម្បី​តែ​មួយ​សន្លឹក​នៅ​ការិយាល័យ​ដែល​លោក​ស្រី ពោធិតី សាវត្ថី ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​នោះ។ ប៉ុន្តែ​ប្រធាន​គណបក្ស​ដែល​ដាក់​បេក្ខភាព​ស្រ្តី​ភាគ​ច្រើន​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​អាណត្តិ​នេះ បាន​អះអាង​ថា បើ​គណបក្ស ធម្មាធិបតេយ្យ​ឈ្នះ នឹង​មាន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​អ្នក​អត់​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​កម្ពុជា។