លោក​សាម អ៊ីន៖ជា​រឿង​មិន​យុត្តិធម៌​ទេ ដែល​យក​អាសនៈ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​អតីត​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​មក​ចែក​គ្នា

សំឡេង ១០:៥៤
លោក​សាម អ៊ីន អគ្គលេខាធិការ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន
លោក​សាម អ៊ីន អគ្គលេខាធិការ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន

ក្នុង​ចំណោម​បក្ស​ទាំង​១១ ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​យក​អាសនៈ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​អតីត​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន គឺ​ជា​បក្ស​នយោបាយ​មួយ​ដែល​បាន​ប្រកាស​បដិសេធ​មិន​ទទួល​យក។ ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ លោក​សាម អ៊ីន ដែល​ជា​អគ្គលេខាធិការ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​បាន​លើក​ឡើង​ថា វា​មិន​យុត្តិធម៌​សោះ​ឡើយ ដែល​យក​អាសនៈ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ដែល​ជា​ឆន្ទៈ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​អ្នក​គាំទ្រ​អតីត​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​មក​បែង​ចែក​គ្នា​នោះ។