លោក ស៊ឹម ស៊ីថា ៖ត្រឡប់​ទៅ​ប្រើ​រូបមន្ត​ចាស់​នៃ​ការ​គណនា​តម្លៃ​ទឹក​ដើម្បី​បញ្ចប់​បញ្ហា

សំឡេង ១០:១១
លោក ស៊ឹម ស៊ីថា អគ្គនាយក​​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ
លោក ស៊ឹម ស៊ីថា អគ្គនាយក​​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​យប់​នេះ​គឺ​លោក ស៊ឹម ស៊ីថា អគ្គនាយក​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ ។ បន្ទាប់​ពី​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​ត្រួត​ពិនិត្ប​បញ្ហា​នៃ​ការ​កើន​ឡើង​តម្លៃ​ទឹក​លោក ស៊ឹម ស៊ីថា បាន​ពន្យល់​ពី​មូលហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​បញ្ហា​នេះ​កើត​មាន​ឡើង​នា​ពេល​កន្លង​មក។ តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ចុង​ក្រោយ រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ​សម្រេច​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រើ​រូបមន្ត​ចាស់​នៃ​ការ​គណនា​តម្លៃ​ឡើង​វិញ​ដើម្បី​បញ្ចប់​បញ្ហា។